PDS Admission Login

แจ้งปิดปรับปรุงและอัพเดทระบบชั่วคราว วันศุกร์ที่ 24 มีนาคม พ.ศ.2566 เวลา 22:00-00:00 น.
ซึ่งจะส่งผลให้ ช่วงเวลาดังกล่าวไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์ได้ จึงขออภัยในความไม่สะดวก

เลขประจำตัวนักเรียน หรือ เลขที่นั่งสอบ
(เฉพาะเป็นนักเรียนเดิมให้ใช้เป็นเลขประจำตัวนักเรียนเท่านั้น)
เลขบัตรประชาชน
(หมายเลขบัตรประชาชนของนักเรียน 13 หลัก)